Update 13-06-2020: 
Annulering GJC Zomerkampen 2020

Beste ouders,

Met een zeer bedroefd gevoel moeten wij u helaas mededelen dat GJC Zomerkampen 2020, voor zowel het A-kamp als het B-kamp, dit jaar niet door kan gaan. Wij zijn genoodzaakt het GJC Zomerkamp 2020 voor het eerst in 73 jaar tijd te annuleren. Na veelvuldig overleg met
partijen zoals het RIVM, Gemeente Zaanstad en Ommen, hebben wij deze beslissing helaas moeten nemen. Het Coronavirus drukt jammer genoeg nog een te grote stempel op ons dagelijks leven en onze activiteiten buiten de deur, zo ook tijdens het zomerkamp. Binnen de
anderhalve-meter-samenleving waar wij ons in bevinden, kunnen wij onmogelijk de veiligheid van kinderen en leiders volledig garanderen tijdens een kampweek waarin lol maken, spelen met elkaar en samen zijn centraal staat. Wij kunnen en willen als kamp niet het risico lopen dat wij kinderen of leiders tijdens kamp, of familie of huisgenoten na het kamp in gevaar brengen. Hoe graag wij uw kind ook een te gekke week willen bezorgen, veiligheid staat voorop.

Door onze keuze zo ver mogelijk naar achter te schuiven, hadden wij de hoop dat onder andere de 1,5 meter regel zou komen te vervallen, ook voor leiders. Dat is op dit moment nog niet het geval en er is nog geen zicht op wanneer dit zal komen te vervallen. Wij voelen ons nu wel
genoodzaakt deze beslissing dan nu ook te nemen.

Op dit moment is het bestuur van GJC Zomerkampen druk bezig met het bedenken van alternatieve (online) zomeractiviteiten voor uw kinderen. Hierover zullen wij u via de mail en onze sociale mediakanalen zo snel mogelijk informeren.

Tot slot, wij begrijpen dat dit ontzettend vervelend is en niet het bericht is waarop u had gehoopt.

Wij hopen echter wel dat u begrip heeft voor deze moeilijke keuze en zouden u graag weer terugzien op het volgende GJC evenement!

Wij kunnen begrijpen dat er naar aanleiding van deze brief of uw inschrijving vragen zijn, wij staan u dan ook graag telefonisch of per mail te woord. De contact gegevens zijn in de kantlijn van deze brief opgenomen. Schroom vooral niet!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Remco van Dijk
Voorzitter GJC Zomerkampen Update 04-06-2020: 
Nog geen besluit over impact Coronavirus op GJC Zomerkampen 2020

Beste ouders,
“Momenteel houdt het Coronavirus (COVID-19) de wereld stevig in zijn greep”, waren de eerste woorden van mijn vorige brief aan u. Helaas is deze zin, ondanks de gestage versoepelingen, momenteel nog steeds van toepassing.

Het Coronavirus zorgt momenteel in heel Nederland nog voor veel onduidelijkheid en onzekerheid, iets waar ook GJC mee worstelt. Vergelijkbaar met veel andere branches, is ook GJC afhankelijk van de richtlijnen die worden verstrekt vanuit de overheid en het RIVM.

Op dit moment zijn wij in afwachting van de richtlijnen voor de zomervakantie en in het specifiek, richtlijnen en protocollen voor zomerkampen welke ter goedkeuring liggen bij het RIVM. Wanneer deze beschikbaar worden, zullen wij als GJC-bestuur kritisch nagaan of deze richtlijnen haalbaar zijn en of wij op een veilige én leuke manier op kamp kunnen. Uiteraard gaat dit namelijk ook in overleg met de kampeerboerderij waar wij tijdens de kampweken verblijven.

Naar waarschijnlijkheid zal rond 8 juni 2020 bekend worden gemaakt wat de richtlijnen voor zomerkampen zijn, waarna wij dit zo snel mogelijk zullen beoordelen en wij u een definitief besluit kunnen mededelen. Natuurlijk begrijpen wij dat dit verre van ideaal is en wellicht kort voor kamp. Echter proberen wij er alles aan te doen om uw kind een fanatische week te bezorgen en iedereen zijn gezondheid te blijven waarborgen. Voor zowel degene op kamp als ook voor degene die thuisblijven.

Wij begrijpen dat dit nog niet de duidelijkheid verschaft, die u wellicht had gehoopt en hadden dit zelf ook graag anders gezien. Echter hopen wij ook te kunnen rekenen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Remco van Dijk
Voorzitter GJC Zomerkampen Update 25-05-2020
  

Dit weekend kregen wij, heel begrijpelijk, meerdere malen de vraag of de kampweken dit naar nog door zullen gaan. Uiteraard zijn wij hier binnen GJC heel druk mee bezig.

De keuze of GJC wel of niet door kan gaan is namelijk echt geen gemakkelijke.. Daarom hebben wij contact gelegd met verschillende instanties EN zijn wij in afwachting van nieuws vanuit de overheid, waar onze beslissing uiteindelijk op gebaseerd zal worden.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat het maken van een keuze ontzettend moeilijk is. Nog even geduld en duimen voor goed nieuws!  Zodra wij meer weten wordt dit   gecommuniceerd.

 

 

 Update 25-04-2020: Nieuwe maatregelen 
Afgelopen week heeft ons Mark Rutte in een persconferentie een update gegeven over het versoepelen van enkele maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. Uiteraard hebben wij hier vanuit GJC aandachtig naar geluisterd en bekeken welke impact dit heeft op ons kamp.

Op dit moment houden wij nog steeds hoop op toffe start van de zomervakantie, namelijk GJC 2020! Wij hopen op een aankondiging van nog meer versoepeling tijdens volgende persconferentie op 12 mei 2020. Na deze persconferentie zullen wij als bestuur zijnde bepalen of de omstandigheden veilig genoeg zijn om twee kampweken te organiseren.

Afgelopen week week heeft u ons wellicht ook voorbij zien komen in het Noord Hollands Dagblad Zaanstreek, waarin u kon lezen dat wij er alles aan doen om op kamp te kunnen gaan. Wij voelen vanuit GJC meer dan ooit de drang om een fantastische week te organiseren. Echter voelen wij ook de verantwoordelijkheid om een ieder zijn veiligheid en gezondheid te waarborgen, zowel voor de kinderen, leiders als heel Nederland.

Mocht u aankomende tijd vragen hebben, schroom vooral niet om ons te mailen of gezellig te bellen!


 Update 06-04-2020: Aangepaste annuleringsvoorwaarden
Momenteel heerst er veel onzekerheid over de situatie komende zomer, maar wij gaan er tot op heden nog steeds vanuit dat beide kampweken door gaan! Om u tegemoet te komen in deze bijzondere situatie hebben wij de volgende annuleringsvoorwaarden opgesteld: 

 
Indien wij vanuit GJC Zomerkampen 2020 de kampweek moeten annuleren vanwege de overheidsmaatregelen als gevolg van het Coronavirus (COVID-19), krijgt u het volledige inschrijfgeld €140 terug
 
LET OP: Indien u er zelf voor kiest uw kind uit te schrijven, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden. Namelijk: bij annulering tot 6 weken voor de start van kamp wordt er €15 in rekening gebracht. Bij annulering van 6 tot 3 weken voor de start van kamp wordt €50 in rekening gebracht. Bij annulering in de laatste 3 weken voor kamp zal het volledige kampgeld van €140 in rekening worden gebracht. 


 Update 28-03-2020: Nieuwsbrief GJC
Momenteel houdt het Coronavirus (COVID-19) de wereld stevig in zijn greep. Een zeer ongebruikelijke situatie. Een situatie die veel onduidelijkheden met zich meebrengt richting de zomer, en daarmee ook richting GJC. Hierbij willen wij u vanuit GJC Zomerkampen graag een update geven over hoe GJC hier mee omgaat en wat dit voor u en uw kind kan betekenen. 

Afgelopen maandag (23 maart 2020) heeft de overheid een aangescherpt beleid bekend gemaakt, met een langere looptijd dan voorheen, namelijk tot 1 juni 2020. Afgelopen week heeft het GJC bestuur zich gebogen over de maatregelen en welke impact dit zou kunnen hebben op de kampweken.

Op dit moment geldt er een verbod op samenkomen tot 1 juni 2020. U kunt begrijpen, ten tijde van een verbod, zal GJC (tot ons groot verdriet) niet door kunnen gaan. Op dit moment is dat nog niet het geval en wij nemen dan ook nog niet die beslissing. De kennismaking (26 juni) en beide kampweken (4 t/m 11 juli 2020 –A kamp ; 11 t/m 18 juli 2020 –B kamp) zouden momenteel nog steeds door kunnen gaan! Echter hebben wij op dit moment nog geen idee of er na 1 juni 2020 nog steeds beperkende maatregelen van toepassing zullen zijn en welke impact dit dan zou kunnen hebben op GJC. 

Wij zullen de aankomende tijd af moeten wachten welke maatregelen de overheid nog stelt en hierbij afwegen welke impact dit op GJC heeft. Voor ons als bestuur is dit essentiële informatie om een beslissing te kunnen maken of GJC 2020 wel of niet door kan gaan. Hierbij staat de veiligheid van uw kind (en onze leiders) voorop! Wij houden de regels en richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en zullen  mogelijke veranderingen omtrent GJC Zomerkampen 2020 melden op onze website. Wij hopen op uw begrip voor deze, ook voor ons, lastige situatie. 

Via deze nieuwsbrief hopen wij u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons gerust bellen of mailen.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Remco van Dijk
Voorzitter GJC Zomerkampen